Pedagogik

Att det är små barngrupper är viktigt för oss för att varje barn ska bli sett och uppmärksammat utifrån sina individuella behov. Barnen har också lättare att komma till ro i leken i en lugn och rogivande miljö. För barnen är vistelsen på förskolan att likna vid ett arbete och därför är öppettiderna något kortare än på andra förskolor. Barndomen är så kort och barn och föräldrar behöver också tid tilsammans.

Vördnad

Att värna om djur, natur, saker och framför allt varandra är viktigt! Vi vuxna måste tänka på hur vi är som förebilder då efterhärmningsförmågan är som allra störst i förskoleåldern. Barnen lär sig att känna emapti för sina medmänniskor.

Leken

Den fria leken är jätteviktig och att barnen får tid att leka i lugn och ro. Vi vuxna finns där i barnens närhet då hjälp eller vägledning behövs. Genuina och enkla leksaker av trä, ull, träklotsar, kottar med mera är leksaker som stimulerar barnens fantasi och kreativitet.

hast.jpg

Waldorfpedagogiken grundar sig på den antroposofiska människosynen där omgivningen är den källa som unga människor hämtar inspiration och kunskap ifrån. Leken har stor betydelse för livet som vuxen.

Barndomen är källan till hälsa

Samling och sagor

Den dagliga samlingen består av sånglekar, rim och ramsor utifrån vilken årstid vi befinner oss i. Detta främjar det sociala samspelet barn emellan. På Solblomman berättas sagor muntligen för barnen och i samband med våra "årtidsfester" framställs sagorna i form av dockspel.

8.jpg

Sagoberättandet stärker barnens förmåga att skapa egna inre bilder av sagan, vilket i sin tur främjar barnens fantasiförmåga.

Dags-vecko-årsrytm

Varje dag har sin fasta rytm med naturliga avbrott för till exempel lunch och vila. Veckorytmen har sina olika sysslor och aktiviteter. Rutin och rytm skapar trygghet hos barnen. Vi följer årstidsrytmen genom olika ramsor, sagor, årstidsfester och på det viset kan barnen följa med vad som händer i naturen vid de olika årstiderna. I skördetid är det höstfest, lyktfest i november, adventsträdgård i december, påskfesten på våren och slutligen sommarfesten i juni.

Utevistelse

För vår verksamhet är utevistelsen otroligt viktig. Vi är ute varje dag, minst en gång oavsett årstid och väder. Med utevistelsen får barnens alla sinnen stimulans genom de fyra elementen - jord - vatten - luft - eld. En dag i veckan, året om, har vi en skogsdag då vi är ute extra länge och också äter vår lunch i skogen. Under den kalla årstiden gör vi upp en eld att värma oss runt. Den dagliga utevistelsenär också viktig för att hindra spridning av infektioner och vi upplever att vi har en barngrupp som håller sig väldigt frisk.

Maten

Maten som lagas på förskolan är vegetarisk och tillagas från grunden av ekologiska obesprutade råvaror. Detta för att den ska vara så näringsrik som bara möjligt. Barnen kan om de vill vara med när maten tillagas och kanske skala grönsaker eller hjälpa till att baka brödet. Det blir doftupplevelser för alla då maten lagas och brödet bakas.

Lov

Vi håller stängt för jul- och påsklov samt ett kortare sommarlov för att barnen ska få en vilopaus från sitt "arbete".

Genom gemensamma lov märker vi att barnen håller sig friskare och även att det blir avbrott för spridning av infektioner och förkylningar. Under lov och studiedagar har pedagogerna fortbildning.

 

Välkommen till Solblomman

E-post:

solblomman@telia.com

länkar


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.